\\\ Disclaimer

Disclaimer voor koesveldaannemers.nl

Algemeen

Koesveld Aannemers B.V. (Kamer van Koophandel 340.43.943), hierna te noemen Koesveld, verleent u hierbij toegang tot koesveldaannemers.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Koesveld en derden zijn aangeleverd. Koesveld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op koesveldaannemers.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Koesveld.

Beperkte aansprakelijkheid

De op koesveldaannemers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Koesveld.

In het bijzonder zijn alle prijzen op koesveldaannemers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koesveld en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koesveld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Zakelijk Adres

Koesveld Rioolonderhoud
Smedenweg 23
2151 DB Nieuw Vennep
Nederland
Tel.: 06 204 311 16
info@koesveldrioolonderhoud.nl

KvK Amsterdam, nr. 340.43.943Bezoek Adres

Koesveld Rioolonderhoud
Smedenweg 23
2151 DB Nieuw Vennep
Nederland